нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите,

Кметът на Община Варна обявява СЪОБЩЕНИЕ

за инициатива на „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД, „МЕДИКЪЛ УЕЛНЕС ИНСТИТУТ“ ЕООД и „ПОЛИГЕН“ ЕООД, с декларация за съгласие за ползване на съоръжението за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Странд-Прибой-Аспарухово“, с дълбочина 70м, изграден в поземлен имот с идентификатор 10135.5511.928 по КККР на град Варна, район „Аспарухова“, ул. „Златовръх“ №8.

Публикувано на 25.05.2023 г.

Top