нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАРИН МАРИНОВ

УЛ.БЪНДЕРЕШКИ ЕЗЕРА №11

СО МАНАСТИРСКИ РИД, БЧД 517-1 №611

ГР.ВАРНА

      Във връзка с извършена проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №0909/21.03.2023г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация от адрес: гр.Варна, ул. Бъндеришки езера №11, съответстващ на С.О.Манастирски рид, БЧД 517-1 №611, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

      На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ

УЛ.ЛЮЛИН №8

ГР.ТЕРВЕЛ

      Във връзка с извършена проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №0910/21.03.2023г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на адресната Ви  регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Доктор Басанович” №10, ет.9, ап.49 с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ТИХОМИР ТИНКОВ

КВ.ЯНАКИ ВЕРГИЕВ №84

ГР.НОВИ ПАЗАР

      Във връзка с извършена проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №0911/21.03.2023г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на адресната Ви  регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Тракия” №59, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ПЕТЪР ДОБРЕВ

КРАСИМИРА ДОБРЕВА

УЛ.ГОРСКА №10 ЕТ.2 АП.2

ГР.ВАРНА

      Във връзка с извършена проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №0912/21.03.2023г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на адресните Ви регистрации от адрес: гр.Варна, ул. ГОРСКА №10 ЕТ.2 АП.2, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 и чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

      На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ВАСИЛ МЕТОДИЕВ

УЛ.БЪНДЕРЕШКИ ЕЗЕРА №11

ГР.ВАРНА

      Във връзка с извършена проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №0909/21.03.2023г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация от адрес: гр.Варна, ул. Бъндеришки езера №11, съответстващ на С.О.Манастирски рид, БЧД 517-1 №611, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

      На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

Top