нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административно процесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №0946/21.03.2023 г. на Кмета на Община Варна за предварително изпълнение на Заповед №0812/10.03.2023 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни дейности.

Top