нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДОБРИ МАРИНОВ ДОБРЕВ

Ж.К.“ТРОШЕВО“ БЛ.2, ВХ.Г, ЕТ.1, АП.10

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №0919/21.03.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Трошево“ бл.2, вх.Г,ет.1,ап.10 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top