нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Наредбата/, Кметът на община Варна организира публично представяне на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, разработен в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата. Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В изпълнение на чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 2 от Наредбата, община Варна кани местната общност на публично обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги.

Същото ще се проведе на 31.03.2023 г. от 14:00 ч. в зала 12 на Младежки дом /гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №27, ет. 2/.

Top