нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Христина Христова,за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 03.08.2022 г. до 17.08.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-3471 /03.08.2022 г.

ПЕТРОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ТОМОВ

МД-АУ-3471 - 1 / 02.04.2022 Г.

2

С-3468 /03.08.2022 г.

ВЛАДИСЛАВ ДОНКОВ ДОНКОВ

МД-АУ-3468 - 1 / 02.04.2022 Г.

3

С-3463 /03.08.2022 г.

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЗАФИРОВ

МД-АУ-3463 - 1 / 02.04.2022 Г.

4

С-3464 /03.08.2022 г.

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ МИРЧЕВ

МД-АУ-3464 - 1 / 02.04.2022 Г.

5

С-3893 /03.08.2022 г.

САНТА ХОУМ 1 ООД

МД-АУ-3893 - 1 / 09.04.2022 Г.

6

С-3899 /03.08.2022 г.

ЧАНКО ДИМИТРОВ ЧАНКОВ

МД-АУ-3899 - 1 / 09.04.2022 Г.

7

С-3479 /03.08.2022 г.

ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИАМАНДИЕВ

МД-АУ-3479 - 1 / 02.04.2022 Г.

8

С-3476 /03.08.2022 г.

НЕДКО ГЕОРГИЕВ КИРОВ

МД-АУ-3476 - 1 / 02.04.2022 Г.

9

С-5409 /03.08.2022 г.

БОДИТ БУС ЕООД

МД-АУ-5409 - 1 / 14.05.2022 Г.

10

С-5410 /03.08.2022 г.

ДАНИЕЛ ДИЗАЙН ЕООД

МД-АУ-5410 - 1 / 14.05.2022 Г.

11

С-5411 /03.08.2022 г.

ЕУРОПЕ ТРАВЕЛ ЕООД

МД-АУ-5411 - 1 / 14.05.2022 Г.

12

С-5066 /03.08.2022 г.

РУМЕН ИЛКОВ СТЕФАНОВ

МД-АУ-5066 - 1 / 09.05.2022 Г.

13

С-5404 /03.08.2022 г.

ЕВЕРЕСТ ПЛЮС - ООД ООД

МД-АУ-5404 - 1 / 14.05.2022 Г.

14

С-5405 /03.08.2022 г.

НЮ АЙ КОНСУЛТ ЕООД ЕООД

МД-АУ-5405 - 1 / 14.05.2022 Г.

15

С-5406 /03.08.2022 г.

ДЖОРЛИД ЕООД

МД-АУ-5406 - 1 / 14.05.2022 Г.

16

С-5408 /03.08.2022 г.

ТРАЙПЛ ГРУП ЕООД

МД-АУ-5408 - 1 / 14.05.2022 Г.

17

С-5399 /03.08.2022 г.

МЕЖДУНАРОДНА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2017 ЕООД

МД-АУ-5399 - 1 / 14.05.2022 Г.

18

С-5400 /03.08.2022 г.

МУЛТИ ИНТЕРГРУП ЕООД

МД-АУ-5400 - 1 / 14.05.2022 Г.

19

С-5401 /03.08.2022 г.

ФАРТСКРИВЕР КАПИТАЛ БГ ЕООД

МД-АУ-5401 - 1 / 14.05.2022 Г.

20

С-5396 /03.08.2022 г.

АЖП ЕООД

МД-АУ-5396 - 1 / 14.05.2022 Г.

21

С-5397 /03.08.2022 г.

РУБУСБАУ ЕООД

МД-АУ-5397 - 1 / 14.05.2022 Г.

22

С-5398 /03.08.2022 г.

МБ СОЛЮШОНС ЕООД

МД-АУ-5398 - 1 / 14.05.2022 Г.

23

С-5393 /03.08.2022 г.

АКВА СИТИ 2020 ЕООД

МД-АУ-5393 - 1 / 14.05.2022 Г.

24

С-5394 /03.08.2022 г.

БЛЕК ОНИКС ЕООД

МД-АУ-5394 - 1 / 14.05.2022 Г.

25

С-5385 /03.08.2022 г.

ТАКЕВ ГРУП-2 ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД

МД-АУ-5385 - 1 / 14.05.2022 Г.

26

С-5386 /03.08.2022 г.

АГРОТЕХНИКА М ЕООД

МД-АУ-5386 - 1 / 14.05.2022 Г.

27

С-5388 /03.08.2022 г.

БУЛШАНС   ЕООД

МД-АУ-5388 - 1 / 14.05.2022 Г.

28

С-5389 /03.08.2022 г.

ВАЛМО ТУР ООД

МД-АУ-5389 - 1 / 14.05.2022 Г.

29

С-5392 /03.08.2022 г.

КОРАБЕЛНИКОВ М ООД

МД-АУ-5392 - 1 / 14.05.2022 Г.

30

С-5735 /03.08.2022 г.

ДНЕПР ИНВЕСТ ЕООД ЕООД

МД-АУ-5735 - 1 / 21.05.2022 Г.

31

С-5734 /03.08.2022 г.

ВИНТАЖ И К -НБГ ЕООД ЕООД

МД-АУ-5734 - 1 / 21.05.2022 Г.

32

С-5739 /03.08.2022 г.

ФЪРСТЛАЙН ХОЛИДЕЙС ЕООД

МД-АУ-5739 - 1 / 21.05.2022 Г.

33

С-5775 /03.08.2022 г.

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ХЕЛМАН

МД-АУ-5775 - 1 / 21.05.2022 Г.

34

С-5745 /03.08.2022 г.

ВИОЛА-М ЕООД

МД-АУ-5745 - 1 / 21.05.2022 Г.

35

С-5764 /03.08.2022 г.

ДИНКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ

МД-АУ-5764 - 1 / 21.05.2022 Г.

36

С-5757 /03.08.2022 г.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

МД-АУ-5757 - 1 / 21.05.2022 Г.

37

С-5750 /03.08.2022 г.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЪЛОВ

МД-АУ-5750 - 1 / 21.05.2022 Г.

38

С-5379 /03.08.2022 г.

ЛЕОН-СТОЙЧО ПАВЛОВ  ЕТ

МД-АУ-5379 - 1 / 14.05.2022 Г.

39

С-5382 /03.08.2022 г.

АВАНГАРД 1 ЕООД

МД-АУ-5382 - 1 / 14.05.2022 Г.

40

С-5380 /03.08.2022 г.

ФЕНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

МД-АУ-5380 - 1 / 14.05.2022 Г.

41

С-9327 /03.08.2022 г.

ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

МД-АУ-9327 - 1 / 17.12.2021 Г.

42

С-2625 /03.08.2022 г.

СЕВДЖАН ЮСУФ НАИМ

МД-АУ-2625 - 1 / 14.03.2022 Г.

43

С-2626 /03.08.2022 г.

ДЖЕМИЛЯ АЛИОСМАНОВА САЛИМОВА

МД-АУ-2626 - 1 / 14.03.2022 Г.

44

С-2627 /03.08.2022 г.

АХМАД ДЕХГХАНИ МЕХРАБАДИ

МД-АУ-2627 - 1 / 14.03.2022 Г.

45

С-2631 /03.08.2022 г.

ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

МД-АУ-2631 - 1 / 14.03.2022 Г.

46

С-2633 /03.08.2022 г.

МИМА АСЕНОВА ЕНЧЕВА

МД-АУ-2633 - 1 / 14.03.2022 Г.

47

С-2635 /03.08.2022 г.

ПЛАМЕН БОРИСОВ НЕНОВ

МД-АУ-2635 - 1 / 14.03.2022 Г.

48

С-2639 /03.08.2022 г.

ИВАН АЛБЕРТОВ ЕМАНУИЛОВ

МД-АУ-2639 - 1 / 14.03.2022 Г.

Top