нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл инспектор Христина Христова за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.06.2022 г. до 07.07.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задълженолице

Вид на документа

1

С-900 /23.06.2022 г.

РАНЖИНАЛД ЕДУАРД БОУН

МД-АУ-900 - 1 / 08.02.2022 Г.

2

С-903 /23.06.2022 г.

САЙМЪН ШОТЪН

МД-АУ-903 - 1 / 08.02.2022 Г.

3

С-904 /23.06.2022 Г.

ПИТЪР МАРТИН ЕСТЕБАНЕС

МД-АУ-904 - 1 / 08.02.2022 Г.

4

С-905 /23.06.2022 Г.

РАИСА ГРЕСА

МД-АУ-905 - 1 / 08.02.2022 Г.

5

С-907 /23.06.2022 г.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИХОМИРОВ

МД-АУ-907 - 1 / 08.02.2022 Г.

6

С-911 /23.06.2022 г.

ГАЛИНА АНДРЕЕВА ГЕВАК

МД-АУ-911 - 1 / 08.02.2022 Г.

7

С-941 /23.06.2022 Г.

САВА АЛЕКСИЕВ САВОВ

МД-АУ-941 - 1 / 08.02.2022 Г.

8

С-933 /23.06.2022 Г.

ФИЛКА СИМЕОНОВА КАБАКЧИЕВА

МД-АУ-933 - 1 / 08.02.2022 Г.

9

С-931 /23.06.2022 г.

МИЛКА ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА

МД-АУ-931 - 1 / 08.02.2022 Г.

10

0930 /23.06.2022 г.

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ЧАКЪРОВА

МД-АУ-930 - 1 / 01.02.2022 Г.

11

С-2391 /23.06.2022 г.

ЙОРДАН МИЛЕНОВ ЙОРДАНОВ

МД-АУ-2391 - 1 / 09.03.2022 Г

12

С-2390 /23.06.2022 г.

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ АСЕНОВ

МД-АУ-2390 - 1 / 09.03.2022 Г

13

С-2389 /23.06.2022 г.

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

МД-АУ-2389 - 1 / 09.03.2022 Г

14

С-1333 /23.06.2022 г.

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ

МД-АУ-1333 - 1 / 14.02.2022 Г

15

С-1328 /23.06.2022 г.

ИСКРА ПЛАМЕНОВА ЩЕРЕВА

МД-АУ-1328 - 1 / 14.02.2022

16

С-1316 /23.06.2022 г.

РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

МД-АУ-1316 - 1 / 14.02.2022

17

С-1320 /23.06.2022 г.

МИЛЕНА ЕВГЕНИЕВА КОНСТАНТИНОВА

МД-АУ-1320 - 1 / 14.02.2022 Г

18

С-2255 /23.06.2022 г.

ДИЗ ТРАНС ЕООД

МД-АУ-2255 - 1 / 07.03.2022 Г

19

С-2254 /23.06.2022 г.

КРИМСОН ЕООД

МД-АУ-2254 - 1 / 07.03.2022 Г

20

С-2253 /23.06.2022 г.

ОПТИМАЛ ГРУП БГ ЕООД

МД-АУ-2253 - 1 / 07.03.2022 Г

21

С-2252 /23.06.2022 г.

ПОДКРЕПА ВАРНА ЕООД

МД-АУ-2252 - 1 / 07.03.2022 Г

22

С-2251 /23.06.2022 г.

МЕЛ ПЛАМ 2013 ЕООД

МД-АУ-2251 - 1 / 07.03.2022 Г

23

С-2250 /23.06.2022 г.

НИКВАН ЕООД

МД-АУ-2250 - 1 / 07.03.2022 Г

24

С-2248 /23.06.2022 г.

РРА ЕООД

МД-АУ-2248 - 1 / 07.03.2022 Г

25

С-2243 /23.06.2022 г.

НАИС ГРУПП ООД

МД-АУ-2243 - 1 / 07.03.2022 Г

26

С-2245 /23.06.2022 г.

НЕКСТЕ ООД

МД-АУ-2245 - 1 / 07.03.2022 Г

27

С-8428 /23.06.2022 г.

СТОЯН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

МД-АУ-8428 - 1 / 19.11.2021 Г

28

С-8420 /23.06.2022 г.

ТОПУЗ ВАРНА ЕООД

МД-АУ-8420 - 1 / 18.11.2021 Г

29

С-7349 /23.06.2022 г.

РАДОСТИН ДИМИТРОВ БЕЛБЕРОВ

МД-АУ-7349 - 1 / 02.11.2021 Г

30

С-5623 /23.06.2022 г.

ПЛАМЕН БОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ

МД-АУ-5623 - 1 / 30.09.2021 Г

31

С-6125 /23.06.2022 г.

МИЛКАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-6125 - 1 / 12.10.2021 Г

Top