нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при Гл.инспектор Валентина Костова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-2057 /12.05.2022 г.

Н.И.К. 2006 ЕООД

МД-АУ-2057 - 1 / 28.02.2022 Г.

2

С-3277 /12.05.2022 г.

РАДОСЛАВ МИХОВ ГЕОРГИЕВ

МД-АУ- 3277 - 1 / 28.03.2022 Г.

3

С-3289 /12.05.2022 г.

ГЕНОВЕВА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА

МД-АУ- 3289 - 1 / 28.03.2022 Г.

4

С-3238 /12.05.2022 г.

ХЮДАИМ АДЕМ ХЮСЕИН

МД-АУ- 3238 - 1 / 28.03.2022 Г.

5

С-3262 /12.05.2022 г.

АЙШЕ АХМЕД ХАСАН

МД-АУ- 3262 - 1 / 28.03.2022 Г.

6

С-3288 /12.05.2022 г.

ДОНКА ЖИВКОВА ТОДОРОВА

МД-АУ- 3288 - 1 / 28.03.2022 Г.

7

С-1585 /12.05.2022 г.

АШКЪН ИСМЕТ ЯКУБ

МД-АУ-1585 - 1 / 17.02.2022 Г.

8

С-1588 /12.05.2022 г.

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

МД-АУ-1588 - 1 / 17.02.2022 Г.

9

С-1582 /12.05.2022 г.

ПЕТЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

МД-АУ-1582 - 1 / 17.02.2022 Г.

10

С-1464 /12.05.2022 г.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БУЮКЛИЕВ

МД-АУ-1464 - 1 / 16.02.2022 Г.

11

С-1447 /12.05.2022 г.

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ БОЯДЖИЕВ

МД-АУ-1447 - 1 / 16.02.2022 Г.

12

С-1683 /12.05.2022 г.

МИЛЕНА СИМЕОНОВА АСЕНОВА

МД-АУ-1683 - 1 / 18.02.2022 Г.

13

С-1690 /12.05.2022 г.

ДЕЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-1690 - 1 / 18.02.2022 Г.

14

С-1688 /12.05.2022 г.

МАРИЯН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

МД-АУ-1688 - 1 / 18.02.2022 Г.

15

С-3242 /12.05.2022 г.

ВАРНА ВЕНЧЪР ЕООД

МД-АУ- 3242 - 1 / 28.03.2022 Г.

16

С-1443 /12.05.2022 г.

СТЕФАН МИНЧЕВ АТАНАСОВ

МД-АУ-1443 - 1 / 16.02.2022 Г.

17

С-1440 /12.05.2022 г.

ЛОРЕНЦО БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

МД-АУ-1440 - 1 / 16.02.2022 Г.

18

С-1729 /12.05.2022 г.

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ

МД-АУ-1729 - 1 / 18.02.2022 Г.

19

С-1681 /12.05.2022 г.

ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ВИДЕНОВ

МД-АУ-1681 - 1 / 18.02.2022 Г.

20

С-1586 /12.05.2022 г.

АНИ СТОЯНОВА ИЛИЕВА

МД-АУ-1586 - 1 / 17.02.2022 Г.

21

С-1726 /12.05.2022 г.

КАЛОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

МД-АУ-1726 - 1 / 18.02.2022 Г.

22

С-3512 /12.05.2022 г.

ХММ ИНТЕРИОР БЪЛГАРИЯ  ДЗЗД

МД-АУ- 3512 - 1 / 04.04.2022 Г.

23

С-3760 /12.05.2022 г.

АЙДЪН МОАМЕД ФАЗЛОВ

МД-АУ- 3760 - 1 / 07.04.2022 Г.

24

С-3551 /12.05.2022 г.

БАВАРИЯ ЮНИОН ЕООД

МД-АУ- 3551 - 1 / 05.04.2022 Г.

25

С-3520 /12.05.2022 г.

СЕЛСДОН ХАУЛАДЖ

МД-АУ- 3520 - 1 / 04.04.2022 Г.

26

С-3524 /12.05.2022 г.

ЕН ДЖИ ГРУП 01  ЕООД

МД-АУ- 3524 - 1 / 04.04.2022 Г.

27

С-3514 /12.05.2022 г.

ДИОМЕТ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЕТ

МД-АУ- 3514 - 1 / 04.04.2022 Г.

28

С-3525 /12.05.2022 г.

БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП ООД

МД-АУ- 3525 - 1 / 04.04.2022 Г.

29

С-2699 /12.05.2022 г.

ВАСИЛ ЗДРАВКОВ МАРИНОВ

МД-АУ- 2699 - 1 / 15.03.2022 Г.

30

С-2887 /12.05.2022 г.

АУТОКАР 2016 ООД

МД-АУ- 2887 - 1 / 17.03.2022 Г.

31

С- 2901/12.05.2022 г.

АРТ ЛАЙФ ХАРМОНИЯ ЕООД

МД-АУ- 2901 - 1 / 17.03.2022 Г.

32

С- 2902/12.05.2022 г.

КАВАРНА ЕКСКЛУЗИВ ЕООД

МД-АУ- 2902 - 1 / 17.03.2022 Г.

33

С-1732 /12.05.2022 г.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВА

МД-АУ-1732 - 1 / 18.02.2022 Г.

Top