нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл..инспектор Калина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-9042 /12.05.2022 г.

ДОМ ЕЛИТ ЕООД ЕООД

МД-АУ-9042 - 1 / 04.12.2021 Г.

2

С-9051 /12.05.2022 г.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ

МД-АУ-9051 - 1 / 04.12.2021 Г.

3

С-6500 /12.05.2022 г.

ТАЙМУАЙС ЕООД

МД-АУ-6500 - 1 / 15.10.2021 Г.

4

С-7786 /12.05.2022 г.

БУЛМЕТАЛ - 91

МД-АУ-7786 - 1 / 06.11.2021 Г.

5

С-1036 /12.05.2022 г.

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

МД-АУ-1036 - 1 / 09.02.2022 Г.

6

С-1692 /12.05.2022 г.

КРЕМЕНА МИЛЧЕВА ЧОБАНОВА

МД-АУ-1692 - 1 / 18.02.2022 Г.

7

С-437 /12.05.2022 г.

ВИКТОРС ГРЕС

МД-АУ-437 - 1 / 27.01.2022 Г.

8

С-2228 /12.05.2022 г.

МИЛЕН СТОИЛОВ КОЛЕВ

МД-АУ-2228 - 1 / 04.03.2022 Г.

9

С-2227 /12.05.2022 г.

ХРИСТИЯН ЛАЗАРОВ ПАШКОВ

МД-АУ-2227 - 1 / 04.03.2022 Г.

10

С-506 /12.05.2022 г.

ЯНИ ЛЮБЧЕВ ЯНЕВ

МД-АУ-506 - 1 / 29.01.2022 Г.

11

С-327 /12.05.2022 г.

АНДРАШ  НЕМЕТ

МД-АУ-327 - 1 / 26.01.2022 Г.

12

С-2275 /12.05.2022 г.

ЕВРОАВТОУКРАИНА БГ ЕООД

МД-АУ-2275 - 1 / 07.03.2022 Г.

13

С-2274 /12.05.2022 г.

БАЛКАН УАЙН ЕООД

МД-АУ-2274 - 1 / 07.03.2022 Г.

14

С-2219 /12.05.2022 г.

АНГЕЛ АСЕНОВ МИНЧЕВ

МД-АУ-2219 - 1 / 04.03.2022 Г.

15

С-859 /12.05.2022 г.

ГЮНИЯ  ГОГЕ

МД-АУ-859 - 1 / 07.02.2022 Г.

16

С-498 /12.05.2022 г.

НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

МД-АУ-498 - 1 / 29.01.2022 Г.

17

С-7248 /12.05.2022 г.

ВАНТРАНС ЕООД

МД-АУ-7248 - 1 / 30.10.2021 Г.

18

С-6198 /12.05.2022 г.

АТАНАС ТОДОРОВ ИВАНОВ

МД-АУ-6198 - 1 / 12.10.2021 Г.

19

С-6188 /12.05.2022 г.

СВЕТЛОЗАР ЩЕРЕВ ПАНАЙОТОВ

МД-АУ-6188 - 1 / 12.10.2021 Г.

20

С-482 /12.05.2022 г.

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

МД-АУ-482 - 1 / 29.01.2022 Г.

21

С-8684 /12.05.2022 г.

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КОСТАДИНОВА

МД-АУ-8684 - 1 / 27.11.2021 Г.

22

С-8683 /12.05.2022 г.

ДЖОН ЛЕСЛИ УАЙЛД

МД-АУ-8683 - 1 / 27.11.2021 Г.

23

С-9149 /12.05.2022 г.

МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-9149 - 1 / 09.12.2021 Г.

24

С-9150 /12.05.2022 г.

МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-9150 - 1 / 09.12.2021 Г.

Top