нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК, 4 (четири) броя съобщения с получатели:

  1. ЗЕНТА БГ ЕООД за връчване на акт за установяване на задължения по декларации с изх. №МД-АУ-1481-1/19.05.2021г.
  2. ТММ ТРАНС ЕООД  за връчване на акт за установяване на задължения по декларации с изх. №МД-АУ-1070-1/27.04.2021г.
  3. СИТИ УЕСТ ЛОГИСТИК ЕООД  за връчване на акт за установяване на задължения по декларации с изх. №МД-АУ-1070-1/27.04.2021г.
  4. САСУНЦИ ДАВИД ООД  за връчване на акт за установяване на задължения по декларации с изх. №МД-АУ-959-1/21.04.2021г.

     

Top