нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

12 /дванадесет/ броя съобщения с получатели:

1.ЕТ САВИ-М-СТЕФКО ЦАНЕВ за връчване на Акт за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107 ал.3 от ДОПК №МД-АУ-2611/30.11.2020г.

2.МАСИВ 97 ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2613/30.11.2020г.

3.ИВЕЛ-Т ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2616/30.11.2020г.

4.ЕСТЕЛ ГРУП ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2617/30.11.2020г.

5.ТП ЛАЙН ТРАВЕЛ за връчване на АУЗ №МД-АУ-2636/30.11.2020г.

6.АВТОСТИН за връчване на АУЗ №МД-АУ-2610/30.11.2020г.

7.ЕТ ТОДОР СЕРАФИМОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-2614/30.11.2020г.

8.ЕТ ЕВЕРЕСТ-М.К.-ЖИВКА ЛЕЧЕВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-2615/30.11.2020г.

9.МИРО ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2618/30.11.2020г.

10.ЛАГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2620/30.11.2020г.

11.ЕВРОТРОНС ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2622/30.11.2020г.

12.МАРИНА ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2624/30.11.2020г.