нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

1 брой съобщение с получател:

  1. Христо Борисов Тончев- АУЗ МД-АУ-3348-1/23.12.2020г.