нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

6 /шест / броя съобщения за връчване на. Актове за установяване на задължения :

1.ДОБРОМИР СЛАВЧЕВ ДЕЛИДОБРЕВ АУЗД МД-АУ-74/05.02.2021
2.РОСТИСЛАВ ЦАНКОВ ДЯКОВ АУЗД МД-АУ-582/16.03.2021
3."МТТ КОМЕРС-МЛАДЕН ТОМОВ" ЕТ АУЗД МД-АУ-241/24.02.2021
4.АНКА СЕВДОВА ТОШКОВА АУЗД МД-АУ-618/16.03.2021
5.КОЛЮ ИВАНОВ КИРЧЕВ АУЗД МД-АУ-579/16.03.2021
6.МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА АУЗД МД-АУ-601/16.03.2021