нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МИЛЕНА МАРГИНА, ДИЯНА ХАЛВАДЖИЕВА И ВИКТОР ИВАНОВ

БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №1, ВХ.Б, ЕТ, АП...

ГР.ВАРНА

       Във връзка със Заповед №160/27.01.2021г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресните Ви регистрации  по  постоянен адрес: гр.Варна, бул. „Васил Левски“ № 1,вх.Б, ет., ап., с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.

       С оглед горното и съгласно чл.99б, ал.5 от ЗГР, следва в срок до 30 дни да подмените личните си документи.