нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

РУМЕН НЕДЕВ

Ж.К. ЧАЙКА БЛ.№29, ВХ.А, ЕТ, АП...

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №157/27.01.2021г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по  постоянен адрес: гр.Варна, ж.к. Чайка № 29, вх.А, ет., ап., с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.

       С оглед горното и съгласно чл.99б, ал.5 от ЗГР, следва в срок до 30 дни да подмените личните си документи.