нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МИЛЕН ПЕТРОВ

УЛ.ТИМОК  № 58

ГР.СИЛИСТРА

 

       Във връзка със Заповед №159/27.01.2021г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по  постоянен адрес: гр.Варна, ул. Дубровник №16, ет.15, ап., с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.