нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                                 

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

  ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 МПС-„Опел Вектра“, цвят т.син, без рег.табели-ул.“Вяра“бл.2 с/у вх.Г

МПС-„Опел Корса“,цвят син, без рег.табели-ул.“Вяра“ бл.2, с/у вх.В

МПС-„Пежо 306 “,цвят т.зелен, РТ-В4132КТ –ж.к..“Младост“ бл.140,вх.2

МПС-„Рено 19“,цвят бял, РТ-В5561СК –ж.к.“Младост „,бл.144-Голямата гума

МПС-„Опел Корса“ цвят сив, без рег.табели- ж.к.“Младост, зад бл.118

МПС-„Форд Фиеста“,цвят син, РТ-В1422СВ- ж.к.“Възраждане“ до бл.1,с/у КАТ

МПС-„Фолксваген Транспортер“,цвят бял, без рег.табели- ж.к.“В-не“ до бл.2

МПС-„Тойота“ цвят  бял, без рег.табели- ж.к.“Възраждане“ пред бл.11

МПС-„БМВ Х5“,цвят черен, без рег.табели-бул.“Вл.Варненчик“бл.224,вх.4

МПС-„Хонда Сивик“,цвят т.син ,без рг.табели- ж.к..“Възраждане“бл.17,вх.1

МПС-„УАЗ“,цвят т.зелен, РТ-В5096СМ- ж.к.“Трошево“  бл.19 пред вх.3

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят т.син, без рег.табели -ул.“Подвис“бл.11 локално

МПС-„Форд Фокус“,цвят сив, без рег.табели-ул.“Ружа“ с/у 26

МПС-„Фолксваген Поло“, цвят т. син,РТ-В3248КН- ул“Кокиче“, бл.9 -от „Ружа“

МПС-„Ауди А4“, цвят сив,РТ-РВ9887МА- ул.“Царевец“зад бл.55

МПС-„Ауди 80“,цвят бял, без рег.табели –ул.“Ген.Г.Попов до 23

МПС-„Мерцедес 250Е,цвят сив,без рег.табели- ул.“Петър Райчев“бл.1 вх.В

МПС-„Рено Еспейс“,цвят зелен,без рег.табели- ул.“Студентска“бл.4

  

             Уважаеми г-не/г-жо,

                  На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  02.02.2021г.