нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

 

НЕЛИ ДЕНЧЕВА

СТАНИМИР ДЕНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

Ж.К. „ЧАЙКА” №17 ВХ.А ЕТ.5 АП...

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №72/12.01.2021г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по  постоянен адрес: гр.Варна, Ж.К. „ЧАЙКА” №17 ВХ.А ЕТ.5 АП...

, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.