нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

  ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС-„Хюндай“,цвят бордо,без рег.табели-ул.“Нар.будители“пред р-т “Водолей“

МПС-“Тойота Ярис“,цвят син,без рег.табели- ул.“Български орел“ 20

МПС-„Мерцедес“,бял кит,без рег.табели-ул.“Барутен погреб“ зад бл.5

МПС-„Опел Астра“,цвят т.син,без рег.табели-ул.“Св.Ирина“ до ОМВ с/у м-н“Гарван“

МПС-„Рено 19“,цвят бял,без рег.табели-ул.“Нар.будители“пред м-н“Нипо“/“Била“

МПС-„Деу Тико“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Девня“ бл.9  вх.А

МПС-„Фиат Пунто“,цвят син,РТ-В1960НХ-ул.“Девня“11А

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят т.зелен,РТ-В7647РВ-4-то РПУ-под“Май Маркет“

МПС-„Опел Омега“,цвят т.син,РТ-В9383НА-ул.“Георги Стаматов“ зад бл.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Уважаеми г-не/г-жо,

     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  15.10.2020г.