нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК, 11 /единадесет/ броя съобщения с получатели:

1.ЕВЕЛИНА  ВАСИЛЕВА за връчване на Акт за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107 ал.3 от ДОПК №МД-АУ-1658/28.03.2019г.

2.ЕВРО ПРАЙМ БГ ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-5233/16.07.2019г.

3.ЕДИЛ СИ. ЛА. ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-3601/07.06.2019г.

4.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-3694/10.06.2019г..

5.ЖИВКО  ВАСИЛЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-1673/28.03.2019г.

6.ЗЕМЕДЕЛСКА ЕКСПЛОАТАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-3559/06.06.2019г.

7.ЗЛАТКА  ИЗМИРЛИЕВА-НЕДЯЛКОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-       3625/07.06.2019г.

8.ИВЕЛИН  ДЕМИРОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-3776/11.06.2019г.

9.ИЛИЯ  ИЛИЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-1496/27.03.2019г.

10.ЙОРДАН  ВАСИЛЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-3791/12.06.2019г.

11.ЙОРДАН  ХАРАЛАМБОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-3620/07.06.2019г.