нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС-„Пежо 405“,цвят син,РТ-ВН9375ВА-ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.303 с/у вх.2

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят червен РТ-В2419СН-ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.303 с/у вх.2

МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят черен,РТ-В9611РН- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.19-отстрани

МПС-„Сузуки Балено“,цвят син,РТ-В3005РХ- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302 вх.12

МПС-„Пежо 306“,цвят зелен,РТ-В3016КР- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302 –кметството

МПС-„Нисан Алмера“,цвят черен,РТ-В7848РМ-ул.“Петко Стайнов“12-пред фитнеса

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Петко Стайнов“12-зад фитнеса

МПС-„Ситроен Ксара“,цвят червен,без рег.табели-бул.“3-ти март“до бензиностанцията

МПС-„Мерцедес Спринтер“,цвят бял,без рег.табели-бул.“3-ти март“-до мостчето

МПС-„Опел Астра“,цвят черен,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ под бл.50

МПС-„Мерцедес“,цвят бял,без рег.табели -ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.403 до вх.4

МПС-„Шевролет Авео“,цвят жълт,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302 с/у вх.1

МПС-„Пежо 206“,цвят черен,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ с/у бл.408

МПС-„Фиат Пунто“,цвят резедав,без рег.табели-ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.404 вх.14

МПС-„Опел Астра“цвят бял,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.216 вх.2

МПС-„БМВ Х5“,цвят черен,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.233 вх.А

МПС-„Фиат Дукато“,цвят бял,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ под бл.225

МПС-„БМВ“,цвят сив,без рег.табели- ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.207 вх.3

              Уважаеми г-не/г-жо,

                  На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  24.09.2020г.