нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

2 /два/ броя съобщения с получател:

1. ЦАНКО ТОДОРОВ ЖАБИЛОВ- АУЗ с №МД-АУ-5771-1/02.06.2017 г.
2. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЖАБИЛОВА- АУЗ с №МД-АУ-5772-1/02.06.2017 г.