нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №187, ЕТ.8, АП.64

ГР.ВАРНА

Уведомяваме Ви, че е издадена заповед № 186/28.07.2020 г. на Кмета на Район“Младост“ - Община Варна за проверка на Вашата адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Сливница“№187, ет.8, ап.64, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top