нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС-„Форд Фиеста“,цвят син,РТ-ТХ7765ВХ- ж.к.“Възраждане“ бл.54 вх.6

МПС-„Форд“,цвят т.син,РТ-В0161ВА-ж.к.“Младост“ бл.134

МПС-„Сеат Толедо“,цвят червен,РТ-В1453КН-ж.к.“Вл.Варненчик“бл.309 вх.1

МПС-„Сеат Толедо“,цвят сив,РТ-В5623РТ- ж.к.“Вл.Варненчик“бл.302 вх.12

МПС-„Форд Транзит“,цвят син,РТ-В5955СН- ж.к.“Вл.Варненчик“бл.301 вх.11

МПС-„Фиат Пунто“,цвят черен,без рег.табели- ул.“Йосиф Брадати“до бл.3

МПС-„Фиат“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Подвис“ бл.33 вх.Д

МПС-„Рено Лагуна“,цвят т.зелен,без рег.табели- ул.“Йосиф Брадати“до бл.3

МПС-„Мерцедес Е320“,цвят черен,без рег.табели-ул.Арх.Стефан Венедикт Попов“53

МПС-„Фиат Илийс“,цвят сив,без рег.табели-кв.“Св.Иван Рилски“ до бл.61

МПС-„БМВ“,цвят сив,без рег.табели- ул.“Свобода“ до бл.1

МПС-„БМВ“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Кап.Райчо“ 93

МПС-„Мазда 626“,цвят бордо,бер рег.табели-ул.“Проф.Константин Иречек“10

 

 

 

             Уважаеми г-не/г-жо,

     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  22.07.2020г.

МПС-„Форд Фиеста“,цвят син,РТ-ТХ7765ВХ- ж.к.“Възраждане“ бл.54 вх.6

МПС-„Форд“,цвят т.син,РТ-В0161ВА-ж.к.“Младост“ бл.134

МПС-„Сеат Толедо“,цвят червен,РТ-В1453КН-ж.к.“Вл.Варненчик“бл.309 вх.1

МПС-„Сеат Толедо“,цвят сив,РТ-В5623РТ- ж.к.“Вл.Варненчик“бл.302 вх.12

МПС-„Форд Транзит“,цвят син,РТ-В5955СН- ж.к.“Вл.Варненчик“бл.301 вх.11

МПС-„Фиат Пунто“,цвят черен,без рег.табели- ул.“Йосиф Брадати“до бл.3

МПС-„Фиат“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Подвис“ бл.33 вх.Д

МПС-„Рено Лагуна“,цвят т.зелен,без рег.табели- ул.“Йосиф Брадати“до бл.3

МПС-„Мерцедес Е320“,цвят черен,без рег.табели-ул.Арх.Стефан Венедикт Попов“53

МПС-„Фиат Илийс“,цвят сив,без рег.табели-кв.“Св.Иван Рилски“ до бл.61

МПС-„БМВ“,цвят сив,без рег.табели- ул.“Свобода“ до бл.1

МПС-„БМВ“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Кап.Райчо“ 93

МПС-„Мазда 626“,цвят бордо,бер рег.табели-ул.“Проф.Константин Иречек“10 

              Уважаеми г-не/г-жо,     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  22.07.2020г.

 

Top