нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Никола Иванов, наследниците на Тодор и Савина Райнови и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. №АУ065869ВН/20.07.20г. от Тодор Ангелов за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови в НПИ №783, целия с площ 600кв.м., кр. 403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г. и №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център, на 27.07.2020г. от 14,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Тодор и Савина Райнови и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. №АУ065875ВН/20.07.20г. от Тодор Ангелов за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови в НПИ №2115, целия с площ 542кв.м., кр. 403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г. и №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център, на 27.07.2020г. от 14,10 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top