нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Предложенията за почетни звания и отличия на Община Варна

2020 г.

На основание чл. 8 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна, кметът на община Варна и председателят на Общински съвет-Варна ще проведат публично обсъждане на предложенията за званието „Почетен гражданин на Варна“ на 23.07.2020 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в зала „Пленарна“.

 

С вх. №РД20003433/14.02.2020 г. е постъпило предложение от Академичната общност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в лицето на Флотилен адмирал, проф. д.в.н. Боян Медникаров, за удостояване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов със званието „Почетен гражданин на Варна“ за изключителните му заслуги като многогодишен лекар и преподавател по медицина и блестящ администратор в сферата на здравеопазването. Красимир Иванов е роден във Варна. През 1986 г. завършва медицина във Висшия медицински институт в родния си град,  придобива специалност „Хирургия“, „Онкология“, както и магистърска степен  „Управление на здравеопазването“.    През  2009 г. се хабилитира като професор към Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение и я ръководи до избирането му за ректор. В периода 2012 – 2020г. проф. д-р Красимир Иванов е ректор на Медицинския университет във Варна, а през пролетта на настоящата година е избран за изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“.

Проф. д-р Красимир Иванов има забележителен принос в превръщането на университетската болница на града в едно от европейските лица на българското здравеопазване. Успешното му административно и мениджърско управление на Медицинския университет е достатъчно основание за Общото събрание на висшето учебно заведение да го преизбере през 2016 г. за втори мандат като негов ректор. През двата си мандата той успява да увеличи качеството на обучение и капацитета на университета за държавна поръчка с 50 на сто, а за чуждоезиковото обучение – с 300%. Под негово ръководство МУ – Варна открива филиали в Шумен, Велико Търново и Сливен; първия в страната Медико-дентален център; Център по транслационна медицина и клетъчна терапия; центрове по електронно и дистанционно обучение; първата в страната университетска телевизия. Учен с международен авторитет, проф. д-р Красимир Иванов има повече от 350 значими научни публикации; почетен член е на българското, немското и румънското хирургични дружества; доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. За значимия си принос в областта на медицинската наука и образование през 2020 той е удостоен  с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие с Указ на Президента на РБългария. Предложението за удостояване на проф. Красимир Иванов с най-високото почетно звание на Община Варна „Почетен гражданин на Варна“ е придружено с впечатляващия брой писма – 29 , подкрепящи кандидатурата му.

 

С вх. №РД20011277ВН/18.06.2020 г. е постъпило предложение от Плувния спортен клуб „Черно море“ – Варна, за удостояване на Надежда Николова Парушева със званието „Почетен гражданин на Варна“ за половинвековния й принос към варненския спорт и заслугите й за издигането на авторитета и спортната слава на Варна. Надежда Парушева е родена в с. Макариополско, община Търговище, но целият й житейски и професионален път е свързан с морската столица на България. През 1967 г. тя става завеждащ отдел „Учащи“ във физкултурното дружество „Черно море“ (тогава спортно училище във Варна все още няма). Тя е „диспечерът“, който отговаря за дислоцирането на отделните спортове по варненските училища. Успешната й дейност издига масовото спортуване сред ученици на високо равнище, от което се раждат бъдещи шампиони и медалисти. Кариерата й преминава през длъжностите „Директор на детско-юношеската школа към дружество „Черно море“ и негов зам.-председател. През последните близо две десетилетия тя отдава своя опит на плувците от  Плувен спортен клуб „Черно море“ – многократен държавен отборен шампион през последните години. През 2020 г. г-жа Парушева празнува 80-ото издание плувния маратон „Галата – Варна“, чийто организатор е още от 30-ото му провеждане през далечната 1970 г. Спортната деятелка е многократно награждавана, а сред отличията й е плакет от Министерството на младежта и спорта за 70-годишнината й, призовете „Заслужила варненка“ и „Спортна кариера“, класирането й в почетната десетка „Най-добър спортист на Варна“.

 

С вх. №РД20011741ВН/24.06.2020 г. е постъпило предложение на Инициативен комитет от 11 души за удостояване на актьора Мариус Иванов Донкин със званието „Почетен гражданин на Варна“ за значимия му принос в развитието на театралното изкуство в България. Мариус Донкин е роден във Варна. Има неоспорими заслуги в издигане авторитета на родния си град. От 2016 г. е директор на Народния театър „Иван Вазов“. Завършва ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) през 1971 г. След активната му творческа работа в три театрални трупи от 1979 г. е в трупата на Народния театър, където изиграва повече от 50 роли. Ролята му в спектакъла „Господин Ибрахим и цветята на Корана“ му носи пет най-престижни награди от фестивали в Габрово, в Украйна, Албания, Северна Македония и Арабските емирства. Той е лице на форума „Монодрама“ на Международния театрален институт към ЮНЕСКО. Има множество участия в български и чуждестранни телевизионни театрални и кинопродукции. Известен е с участията си  в повече от 20 филма – от първата си роля в „Петимата от Моби Дик“ през най-значимото си актьорско  постижение в ролята на Цар Симеон Велики в телевизионния сериал „Златният век“, до последния образ във филма „Законът на българина“.   Създател е на фестивала за моноспектакли „Под звездите“ във Варна.

 

С вх. №РД20006221/30.03.2020 г. е постъпило предложение от Центъра по хидро- и аеродинамика, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Териториалната организация на НТС – Варна, за удостояване на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за приноса му в развитието на морската наука и образование. След като защитава магистърска степен по специалност „Корабостроене“ във ТУ – Варна, Румен Кишев започва работа в новосъздадената секция по корабна хидродинамика към Института по корабостроене. Служи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и в Научноизследователския институт към ВМС. През 1975 г. завършва следдипломна квалификация в Технологическия университет в Делфт, Холандия. Научната му кариера продължава с превземане на нови научни и образователни степени; обучава се като задочен аспирант в Държавния университет в Санкт Петербург. През периода 2003 – 2004 г. работи в Сингапур като старши инженер по проектиране на океански платформи, а след това по съвместителство е ръководител на инженерния отдел в Кипърския корабен регистър. От 2013 г. проф. Румен Кишев е ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика.  Автор е на повече от 80 научни публикации; ръководил е или е участвал в 98 научни, научно-технически и приложни разработки. Оглавявал е повече от 30 научноизследователски проекта по научни програми на ЕС и по изследователски програми на НАТО. Има съществен принос за успешното осъществяване на Проекта за модернизация и реконструкция на рибарското пристанище в м. Карантината. Проф. Кишев е творец на авангардни подходи в сферата на корабостроенето, развива активна преподавателска дейност в България, както и в Триест, Истанбул, Лиеж. Член е на престижни научни звена у нас и в чужбина. Ръководил е специализации и дипломни работи на студенти от България, Турция, Франция, Германия и Украйна. Кандидатурата му е подкрепена от още 4 научни институти във Варна. 

 

С вх. №ОС20000358/15.06.2020 г. е постъпило предложение от Инициативен комитет от 27 души към СУ „Св. Иван Рилски“ – Варна, за удостояване на Янка Илиева Митева с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за принос към българското хорово изкуство и популяризирането му във Варна, България и по света. Янка Митева е преподавател от 1968 до 2001 г. в любимото училище. Базов учител и диригент към Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет. През 1997 г. получава първа квалификационна степен като педагог. Създава първия Детски народен училищен хор във Варна и областта и го ръководи 34 години. Хорът е извоювал много престижни награди. Само от фестивала „Фолклор без граници“ в КК „Албена“ той носи на Варна 23 златни медала. Изнася концерти с грузински детски ансамбъл за народни песни и танци от град Кутаиси и с одески училищни ансамбли. През 1987 г. Янка Митева е удостоена със званието „Първенец на Съюза на учителите“ за учебната 1982/83 г. През 1991 г. г-жа Митева е командирована от МОН като преподавател в българското училище в Прага. След това продължава да въвежда нови подходи в обучението по хорово изкуство в родната Варна. Кандидатурата й е придружена от 26 препоръки и подкрепящи писма.

 

С вх. №РД20012040ВН/29.06.2020 г. е постъпило предложение от Инициативен комитет от  9 души за удостояване на Фолклорния ансамбъл „Варна“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за принос в популяризиране на българската народна музика у нас и в чужбина. Ансамбълът съществува вече 60 години и е сред най-добрите фолклорни формации в България, с доказан принос в изследването и сценичната реализация на българския фолклор. От създаването му през 1960 г. към ОНС-Варна до сега през него са преминали повече от 500 самодейци от три поколения. Фолклорен ансамбъл „Варна“ е изнесъл 2100 концерта пред повече от 200 000 зрители от 28 страни на света в Африка, Америка, Азия и Австралия. В работата си по осъществяването на приемственост между поколенията ръководството на Ансамбъл „Варна“ успя да създаде и Детска формация към ФА, което е възможно най-добрата автентична среда за изграждане на нравствени и естетически добродетели сред младите българи.

Фолклорен ансамбъл „Варна“ е неизменна част от културния календар на Община Варна, както и в националните и международни фолклорни фестивали.

 

С вх. №РД20012138ВН/30.06.2020 г. е постъпило предложение от Инициативен комитет от 5 души за удостояване на Народно читалище „Васил Левски – 1945“ – Варна, с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен, за 75-годишната му работа „на ползу роду“. Читалището съхранява и поддържа националните и местните културни традиции и ценности. С художествените си постижения творческите състави към читалището са извоювали висок престиж във Варна, в страната и в чужбина. Между тях специално внимание заслужава Гайдарският оркестър „Диньо Маринов“ – уникален състав, извоювал множество национални награди, както и признание в Гърция, Молдова, Румъния, Франция, Унгария, Хърватска, Египет. Останалите десет школи и формации също са широко известни и с авторитет в страната, а някои – и в чужбина. В продължение на 17 години читалището бе организатор на песенния фестивал „Море и спомени“ с  отличие и от Европейския съюз. Читалищната библиотека е с богат книжовен фонд като осигурява качествено обслужва на гражданите, живеещи в кв. „Левски“. НЧ „Васил Левски – 1945“ е организатор на Националния конкурс „Обичам те, море“ за деца и младежи до 17-годишна възраст, който подпомага популяризирането на морската тема в литературата, музиката и изобразителното изкуство.

Съгласно Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна, чл. 8 отпада кандидатурата за „Почетен гражданин на Варна“ на Николай Николов Увалиев, тъй като направеното за него предложение не е подкрепено от инициативен комитет, съставен от не по-малко от 5 души.

 

Top