нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ВАСИЛИЙ ИВАНКОВ

Ж.К.ПОБЕДА

ГР.ВАРНА

Уведомяваме Ви, че е издадена заповед №138/22.06.2020 г. на Кмета на Район“Младост“-Община Варна за проверка на Вашата адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:гр.Варна,ж.к.Победа №4,вх.Б,ет.2,ап.21, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.