нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК  - 9 броя съобщения с получатели:


1. Ивелина Христова Недева – АУЗД с изх.№МД-АУ-13266-1/29.11.2017 г.
2. Ириней Игоров Мазнев – АУЗД с изх.№МД-АУ-9577-1/26.09.2017 г.
3. Камбер Юсуфов Кафелов – АПАУЗД с изх.№МД-АУ-13306-А-1/25.03.2020 г.
4. Константин Михалов Георгиев – АПАУЗД с изх.№МД-АУ-13324-А-1/23.03.2020 г.
5. Красимир Димитров Христов – АУЗД с изх.№МД-АУ-13265-1/29.11.2017 г.
6. Петър Иванов Богоев – АУЗД с изх.№МД-АУ-13346-1/30.11.2017 г.
7. Балчо Георгиев Балчев – АУЗ с изх.№МД-АУ-271-1/11.03.2020 г.
8. Ралина Йосифова Балчева – АУЗ с изх.№МД-АУ-272-1/11.03.2020 г.
9. Дмитрий Улянов Ужаков – АУЗД с изх.№МД-АУ-13305-1/29.11.2017 г.

Top