нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ИВАН ГЕОРГИЕВ

ЖК. „ЧАЙКА” №27, ВХ., ЕТ., АП.

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №1869/29.05.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по  настоящ адрес: гр.Варна, жк „Чайка” №27, вх., ет., ап. с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top