нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АННА БАШЕВА

ЖК. „БАЛИК”

ГР.БАЛЧИК

 

       Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1868/29.05.2020г. на Кмета на Община Варна за заличаване в регистъра на населението на Вашата адресна регистрация и адресната регистрация на сина Ви по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Генерал Столетов” №15, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top