нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

8 /осем/ броя съобщения с получател:

1. ХРИСТО ТОШКОВ ТОШКОВ - АУЗД с №МД-АУ-9369-1/08.08.2017 г.
2. ИВАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА - АУЗД с №МД-АУ-121-1/12.02.2020 г.
3. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЛЮБЕНОВ- АУЗД с №МД-АУ-73-1/17.01.2017 г.
4. САЛИ ИСМАИЛ ЯШАР- АУЗД с №МД-АУ-8967-1/31.07.2017 г.
5. АРБЕН ЮСЕИНОВ БАЛИЕВ с №МД-АУ-3817-1/02.12.2015 г.
6. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДИМОВА с №МД-АУ-6142-1/06.07.2016 г.
7. АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА ДЕНКОВА с №МД-АУ-6390-1/14.06.2017 г.
8. МИРОСЛАВ КУНЕВ ДИМИТРОВ с №МД-АУ-6391-1/14.06.2017 г.