нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ГЮЛШЕН ХАЛИЛ РИФАД, МЕЛИХА ХАЛИЛ ТЕФИК, НИКОЛА ИВАНОВ КУЛЕВ, АТАНАСКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, СТЕФАН КИРОВ АТАНАСОВ, ЙОРДАНКА СЪБЕВА АТАНАСОВА, КРЕМЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА, КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА, ТИХОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, ДАНЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, ДИАНА МАРИНОВА ГЪРДЕВСКА, ИВА МАРИНОВА ГЪРДЕВСКА, ВЕНЕТА КРЪСТЕВА ГЪРДЕВСКА и на ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че НА 15.05.2020 г. ОТ 14,30 ЧАСА НА МЯСТО ще бъде извършен въвод във владение на НИ № 571 по ПНИ на с.о. „Виница север“ землище кв. Виница, община Варна.

Top