нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

         - Станка Илиева, Янко Янев, Ставра Георгиева от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 033799 ВН/21.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1417 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 11.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

         - Деспа Иванова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 033801 ВН/21.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1416 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 11.15 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

         - Областен управител на област Варна, Държавно горско стопанство гр. Варна, Владимир Панайотов, Биляна Сидерова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 033797 ВН/21.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1418 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 10.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

        - Никола Николов и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 035707 ВН/28.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1419 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 11.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

         - Тодор Ненов и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 035695 ВН/28.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4401 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 10.15 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

  1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

         - Недю Недев и всички заинтересовани лица, че:

По искане вх. № АУ 035703 ВН/28.04.2020г. на Община Варна от наследници на Деспина Янева Зоицова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1421 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 08.05.2020г. от 10.45 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Top