нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АНЕТА КОЛЕВА КАЛЧЕВА И СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ КАЛЧЕВ

УЛ. „ЦАРЕВЕЦ” №55, ВХ.3, ЕТ.1, АП.1

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед №1405/10.04.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по  постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Царевец“ № 55, вх.З,  ет.1, ап.1, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top