нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 

МПС-„Мерцедес“-цвят сив,БРТ-ул.“Карамфил“ бл.13 с/у вх.В

МПС-„Пежо Партнер“-цвят бял,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Мерцедес“-бус,цвят син,БРТ-ул.“Ген.Г.Попов“ м/у бл.23 и бл.24

МПС-„Фолксваген“-бус,цвят бял,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Форд Фиеста“,цвят сив,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Рено Лагуна,“цвят т.син,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Ситроен АХ“,цвят бял,РТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Волво“,цвят червен,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Опел Астра“,цвят бял,БРТ-ул.“Мир“ обръщача на автобус 13А

МПС-„Нисан Алмера“,цвят червен,БРТ- жк.“Чайка“ до бл.23 вх.А

МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят червен,БРТ- ул.“Чаталджа“ зад 49

МПС-„Мерцедес А 170“,цвят сив,БРТ- ул.“Чаталджа“ зад 49

МПС-„Рено Клио“,цвят сив,без БРТ-ул.“Девня“ до ЖП депото

  

             Уважаеми г-не/г-жо,     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  28.02.2020г.

Top