нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДРАГОМИР ДИЛАНОВ ДИЛАНОВ

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” №10, ЕТ.5, АП.4

ГР.ВАРНА

 

       Във връзка със Заповед № 739/21.02.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Панайот Волов” №10, ет.5, ап.4, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top