нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА КАТЯ АРАБАДЖИЕВА, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПАНАЙОТ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЕФРОСИНА ГРИГОРОВА СЪБЕВА И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 26.02.2020 г. от 11,00 часа, на място, ще бъдат въведени във владение на имот № 516.227 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ наследниците на Панайот Петров Георгиев.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ЗОЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА, ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ВИДИЛОВ И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 26.02.2020 г. от 10,30 часа, на място, ще бъдат въведени във владение на имот № 517.5044 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ наследниците на Костадин Куртев Калев.

Top