нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СТЕФАН МИЛКОВ КАРАМФИЛОВ

ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

НАДКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ

УЛ. „АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ” №27

ГР.ВАРНА

ДО

ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ГОРАНОВ

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА

ЦВЕТОМИРА ЗДРАВКОВА БУЮКЛИЕВА

УЛ. „СТУДЕНТСКА” №12 ЕТ.1 АП.1

ГР.ВАРНА

ДО

ПАВЛИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА

ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА ТИМЕНОВА

НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ТИМЕНОВ

УЛ. „ДОКТОР БАСАНОВИЧ” №74

ГР.ВАРНА

ДО

ВЕЛИКО ТОДОРОВ НЕДКОВ

УЛ. „КОКИЧЕ” №9 ЕТ.13 АП.61

ДО

ВЕСЕЛИНКА ЗЛАТЕВА ЧАУШЕВА

МИГЛЕНА ПЕТРОВА ДРАГАНОВА

ДИМИТЪР КОЛЕВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДРИНА ДОБРОМИРОВА АЛЕКСИЕВА

ПЕТЪР МИГЛЕНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛЕН ДИМИТРОВ КОЛЕВ

МАЯ КОСТАДИНОВА ТОНЧЕВА

УЛ. „МИР” №3 ВХ.В ЕТ.8 АП.72

ГР.ВАРНА

ДО

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

РОСНА ДИЛЯНОВА ПЕТРОВА

ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ВАНЕСА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

УЛ. „СТУДЕНТСКА” №5 ВХ.В ЕТ.2 АП.12

ГР.ВАРНА

ДО

ВЛАДИСЛАВ ДОНКОВ ДОНКОВ

КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ДОНКОВА

ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ДЕСКОВА

ДАНИЕЛ ВЛАДИСЛАВОВ ДОНКОВ

РАДОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ ДОНКОВ

УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” №9А

ГР.ВАРНА 

 

       Във връзка със Заповед № 5432/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от адреси на общински жилища, както следва: гр.Варна, ул. „Арх.Петко Момчилов“ № 27ул. „Студентска” №12 ет.1 ап.1, ул. „Доктор Басанович” №74, ул. „Мир” №3 вх.В ет.8 ап.72, ул. „Студентска” №5 вх.В ет.2 ап.12, ул. „Евлоги Георгиев” №9А, ул. „Кокиче” №9 ет.13 ап.61  с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top