нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО 

ЦОНКО ИВАНОВ ПАНОВ

УЛ. „ДРУЖБА” №8, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6

ГР.ВАРНА 

 

       Във връзка със Заповед № 5431/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Дружба“ № 8, вх.А, ет.3, ап.6, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.7 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top