нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО 

ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

УЛ. „ПОДП.КАЛИТИН” №40, ВХ.б, ЕТ.5, АП.44

ГР.ВАРНА 

       Във връзка с преписка с рег.№ИАО19001473ПР/20.11.2019г. и Заповед                              № 5430/20.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Подп.Калитин“ № 40, вх.Б, ет.5, ап.44, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Top