нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО 

КРАСИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ

ФАНИ АНДРЕЕВА ИВАНОВА

БАХАР КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

КВ.ЗАПАД  № 48 вх.Б ет.1 ап.2

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 

       Във връзка с преписка с рег.№ИАО19011428ПР/07.11.2019г. и Заповед  № 5064/04.12.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Ген.Колев“ № 83, вх.Г, ет.3, ап.85, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top