нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Списък на

допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

 1. Веселина Иванова Чорбаджиева
 2. Павлина Калинова Джунева
 3. Надежда Димитрова Николаева
 4. Тонка Радославова Велева
 5. Сияна Янчева Атанасова
 6. Николина Димитрова Донева
 7. Катя Стайкова Георгиева
 8. Виолета Маркова Симеонова
 9. Мария Петрова Гетовска
 10. Ивелина Владимирова Кръстева
 11. Пламена Бориславова Лозева
 12. Десислава Станчева Дянкова
 13. Мариета Николова Лютова
 14. Йорданка Димитрова Мавродиева
 15. Атанас Стефков Петков
 16. Анна Тодорова Дочева
 17. Анна Стойчева Стойкова
 18. Величка Йорданова Димитрова
 19. Павлина Величкова Драганова
 20. Анелия Иванова Стоянова
 21. Гергана Колева Костадинова
 22. Ясен Севдалинов Янчев
 23. Венелин Александров Стаменов
 24. Валентина Колева Костова
 25. Красимира Желева Вълчева
 26. Цветелина Тодорова Георгиева
 27. Мария Димитрова Алексиева
 28. Галина Станиславова Генчева
 29. Силва Киркор Бейлерян
 30. Миглена Божидарова Иванова
 31. Галина Тодорова Ангелова
 32. Силвия Любомирова Андонова
 33. Филчо Йорданов Филипов
 34. Благовеста Валериева Бинева
 35. Теменужка Делчева Тенева
 36. Калина Вълчева Пеева
 37. Михаела Венелинова Урумова                                                                                 

   Списък на

недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Блага Ангелова Христова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Деяна Людмилова Андонова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Диана Димитрова Марчева

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Габриела Христова Борисова

 - приложените документи не са преведени от норвежки език

 1. Чавдар Петков Златев

 - не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Огнян Йорданов Борисов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Стамен Василев Стоянов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Даниела Стоянова Тодорова

 - не отговаря на изискванията за образователна степен, която се изисква за заемане на длъжността.

 

Категории