нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СПИСЪК

На допуснатите кандидати до интервю за длъжността Инспектор „Контролно ревизионни дейности” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Контролно ревизионни дейности и принудително събиране“ при Община Варна

 

 1. Пламена Бориславова Лозева
 2. Веселина Иванова Чорбаджиева
 3. Тонка Радославова Велева
 4. Надежда Димитрова Николаева
 5. Милка Колева Няголова
 6. Виолета Маркова Симеонова
 7. Диана Димитрова Марчева
 8. Александър Божилов Жечев
 9. Мария Петрова Гетовска
 10. Георги Правдолюбов Кожухаров
 11. Десислава Станчева Дянкова
 12. Азизе Адемова Тодорова
 13. Огнян Йорданов Борисов
 14. Йорданка Димитрова Димитрова
 15. Анна Стойчева Стойкова
 16. Павлина Величкова Драганова
 17. Софи Йосифова Йосифова
 18. Анелия Иванова Стоянова
 19. Десислава Ангелова Алексиева
 20. Стамен Василев Стоянов
 21. Ясен Севдалинов Янчев
 22. Моника Кирилова Димитрова
 23. Никола Николов Николов
 24. Георги Илиев Николов
 25. Галина Станиславова Генчева
 26. Димитър Иванов Маринов
 27. Миглена Божидарова Иванова
 28. Галина Тодорова Ангелова
 29. Филчо Йорданов Филипов
 30. Силвия Любомирова Андонова
 31. Петя Миленова Ладжева
 32. Левент Ибрямов Исуфов
 33. Галина Николаева Димитрова
 34. Калина Вълчева Пеева
 35. Михаела Венелинова Урумова
 36. Цецка Маринова Стоянова

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Инспектор „Контролно ревизионни дейности” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Контролно ревизионни дейности и принудително събиране“ при Община Варна

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Галина Живкова Цонкова

- не отговаря на изискванията за образователна степен по длъжностна характеристика

 1. Теодора Пламенова Тодорова

- не отговаря на изискванията за образователна степен по длъжностна характеристика.

 

 

Категории