нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Главен специалист „Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 1. Силвия Илиева Лазарова
 2. Блага Ангелова Христова
 3. Веселина Иванова Чорбаджиева
 4. Тонка Радославова Велева
 5. Диана Стоянова Стоянова
 6. Николина Димитрова Донева
 7. Сияна Янчева Атанасова
 8. Милка Колева Няголова
 9. Светлана Енчева Димитрова
 10. Милена Борисова Баева
 11. Надя Веселинова Кацанска
 12. Пламена Бориславова Лозева
 13. Десислава Станчева Дянкова
 14. Йорданка Димитрова Мавродиева
 15. Татяна Петрова Лазарова
 16. Сабина Севдалинова Ганчева
 17. Анна Стойчева Стойкова
 18. Павлина Величкова Драганова
 19. Деница Орлинова Горанова
 20. Величка Йорданова Димитрова
 21. Анелия Иванова Стоянова
 22. Галина Йорданова Стоянова
 23. Гергана Колева Костадинова
 24. Мария Янева Иванова
 25. Ясен Севдалинов Янчев
 26. Даниела Стоянова Тодорова
 27. Красимира Желева Вълчева
 28. Зорница Апостолова Добрева
 29. Мария Димитрова Алексиева
 30. Виктория Пенева Кирова
 31. Силвия Любомирова Андонова
 32. Филчо Йорданов Филипов
 33. Галина Тодорова Ангелова
 34. Миглена Божидарова Иванова
 35. Звезделина Георгиева Златева
 36. Теменужка Делчева Тенева
 37. Галина Живкова Цонкова
 38. Биляна Димитрова Дражева
 39. Ивилина Георгиева Райкова
 40. Диана Стоянчева Величкова
 41. Вергиния Андреева Мариновска
 42. Гюлбиян Мустафа Рашид
 43. Михаела Венелинова Урумова
 44. Калина Вълчева Пеева
 45. Станка Иванова Калиманова
 46. Нели Делова Митева

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Главен специалист „Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Деяна Людмилова Андонова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Диана Димитрова Марчева

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Габриела Христова Борисова

 - приложените документи не са преведени от норвежки език

 1. Виолета Иванова Деведжиева

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Ваня Христова Сиракова

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Азизе Адемова Тодорова

- приложените документи не удостоверяват придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Огнян Йорданов Борисов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Анна Тодорова Дочева

- приложените документи не удостоверяват придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Стамен Василев Стоянов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Виктория Пламенова Загорска

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Теодора Стефанова Стефанова

- не е приложила документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Ивелина Стефанова Кунчева

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Савина Савова Христова

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

  14.Мария Петрова Гетовска – не е приложила документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

Категории