нашите сайтове english

Архив

Годишен план за приватизация на община Варна за 2023 г.

План за действие на общинските концесии в община Варна за периода 2019 – 2022 г.

Годишен план за приватизация на община Варна за 2022 г.

Годишен план за приватизация на община Варна за 2021 г.

Годишен план за приватизация на община Варна за 2020 г.

Годишен план за приватизация на община Варна за 2019 г.

Годишен план за приватизация 2018 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2017 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2016 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2015 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2014 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2013 г. - Община Варна

Годишен план за приватизация 2012 г. - Община Варна

Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012 г.

Годишен план за приватизация 2011 г. - Община Варна

Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г.

Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

    Top