нашите сайтове english

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали - УСЛУГА № 39128

УСЛУГА № 39128 

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга – Информационен център

Място за предоставяне на услугата на клиента – Информационен център

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за управление на отпадъците чл.60, ал.2; Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали чл.9, ал.2

Необходими документи:

1. Искане по образец, адресирано до Кмета на Община Варна;

2. Актуална съдебна регистрация на фирмата;

3. Копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

4. Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна.

Цена на административната услуга: 20 лв. на регистър

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

39128 бланка

    Top