нашите сайтове english

Издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешение за таксиметрова дейност-УСЛУГА №9060

УСЛУГА №9060

Издаване на коплект от 2 бр. стикери към разрешение за таксиметрова дейност 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга – Информационен център 

Място за предоставяне на услугата на клиента

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга – чл.21, ал.1, т.16 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на МТ и чл.21 от АПК 

Необходими документи: - 

Цена на административната услуга: 15лв.                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – до 14 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съгласно срока на разрешението

Изтегли документи

9060-бланка