нашите сайтове english

Издаване на удостоверение (по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи) - УСЛУГА №9053

УСЛУГА №9053

Издаване на удостоверения (по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на „Архив” на търсените от тях документи) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: На основание чл. 84 и чл. 90, т. 2 от Закона за националния архивен фонд и чл.21, ал.3 от АПК 

Необходими документи:

  1. Съдебно удостоверение
  2. Пълномощно
  3. Други документи 

Цена на административната услуга:

-  обикновена услуга – 25.00 лв.;

-  бърза услуга –  50.00 лв.;           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 14 дни;

-         бърза услуга – до 3 дни; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца 

Изтегли документи

9053-бланка