нашите сайтове english

Справка по актовите книги-УСЛУГА №9043

УСЛУГА №9043 

Справка по актовите книги

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

 Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи:

  1. Документ от съд или друга инстанция за извършване на справката

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 20,00 лв;

бърза услуга   – 30,00 лв;

експресна услуга   – 40,00 лв; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 14 дни 

експресна услуга – до 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца

 

Изтегли документи

9043-бланка 

    Top