нашите сайтове english

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот - УСЛУГА №9037

УСЛУГА №9037  

Издаване на удостоверение относно  отчуждаване на имот

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.29 от ЗОС,  чл.2, ал.4 от ЗА  и  АПК

Необходими документи:

  1. Актуална скица на имота
  2. Документ за собственост, ако заявителят притежава такъв;
  3. Съдебно удостоверение.
  4. Оценителни протоколи, заповеди за отчуждаване и обезщетяване, съдебни решения и др.

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 20,00 лв.

бърза услуга   – 30,00 лв.

експресна услуга  -  40,00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 7 дни 

експресна услуга – до 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца

Изтегли документи

9037-бланка

    Top